Testovat při otevírání

Pokud je zaškrtnuté políčko “Testovat dokumenty při otevírání”, dokumenty Microsoft Office a další OLE soubory budou v momentě jejich otevření otestovány. Pro určení testovaných souborů avast! prohlédne skutečný obsah souborů, ne pouze jejich přípony.

Můžete také určit soubory, které budou testovány v závislosti na jejich příponě.

Pro test v závislosti na příponě zaškrtněte příslušné políčko a do pole vložte požadovanou příponu. Můžete použít zástupný znak “?”, například pokud chcete testovat všechny .htm a .html soubory při otevírání, můžete do pole buď vložit obě přípony, nebo použít zástupný znak “ht?”. Ale mějte na paměti, že to povede k testu všech přípon začínajících na “ht”, t.j. také např. přípony .htt.

Můžete také zvolit test všech otevíraných souborů, to by nicméně mohlo výrazně zpomalit Váš systém.

Testovat při otevírání