Report

Na této stránce můžete vytvořit report obsahující výsledky všech testů. Vyberte si z možných formátů výstupního souboru – prostý text nebo XML.

Pokud chcete vytvořit nový report z každého testu a nepotřebujete zachovat záznam výsledků předchozích, zvolte “Přepsat”. Při každém testu se tak vytvoří nový report a nahradí ten předchozí.

Jestliže chcete zachovat předchozí výsledky, zvolte “Připojit”. Výsledky nového testu budou přidány na konec předchozí zprávy.

Nakonec můžete určit, co bude obsaženo v reportu:

  • Infikované položky – soubory, které mohou obsahovat virus nebo jinou malware infekci
  • Vážné chyby – objeví se, když program detekuje něco neočekávaného, co vyžaduje další prověření.
  • Chyby – jsou méně závažné než těžké chyby a většinou zahrnují soubory, které nemohly být testovány, například protože byly otevřeny a používány jinou aplikací.
  • OK položky – soubory, které byly testovány a nebylo v nich nalezeno nic podezřelého. Pokud jsou testovány všechny místní disky, může se po zaškrtnutí tohoto políčka vytvořit velmi dlouhý report. Doporučujeme ho zaškrtnout pouze v případě, že provádíte omezený test a opravdu potřebujete reportovat všechny čisté i problémové soubory.
  • Přeskočené položky – soubory, které nebyly testovány v důsledku nastavení testu, například pokud bylo určeno, že se budou testovat pouze soubory s konkrétní koncovkou. Do této kategorie spadají také soubory, které byly z testu vyjmuty.

Reporty jsou obyčejně uloženy na tomto místě:

U počítačů běžících na Windows 2000/XP – C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVAST Software\Avast\report

U počítačů běžících na Windows Vista nebo Windows 7 – C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\report

Pro zobrazení reportu testu klikněte na tlačítko “Zobrazit report”, které po dokončeném testu naleznete na stránce TESTOVAT.

Report vytvořený některým z rezidentních štítů zobrazíte z hlavní stránky příslušného štítu kliknutím na políčko “Záznam provozu štítu”. Potom klikněte na tlačítko “Zobrazit report” ve spodní části obrazovky.

Report