Akce

Na této stránce můžete určit, jakou akci program automaticky provede po nalezení viru, potenciálně nežádoucího programu (PUP) nebo podezřelého souboru.

Výchozí akce je “Přesunout do truhly”. Pokud ji tak ponecháte, všechny podezřelé soubory se automaticky přesunou do truhly.

Nebo můžete zvolit jinou akci, kterou avast! automaticky provede – Opravit, Smazat, Žádná akce nebo Zeptat se.

Pokud zvolíte “Zeptat se”, budete požádáni o potvrzení akce vždy, když je detekován virus, potencionálně nežádoucí program nebo podezřelý soubor.

Můžete také určit další akce, které se provedou, pokud původní akce selže.

Nastavení:

Na spodní části obrazovky v sekci “Nastavení” máte možnost zaškrtnout dvě položky:

  • Po provedení akce zobrazit zprávu. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, zobrazí se na obrazovce zpráva o tom, kdy byla akce provedena.
  • Provést vybranou akci při dalším startu počítače, pokud je to nutné. Jestliže položku zaškrtnete a akce nemohla být provedena, avast! ji provede při příštím startu počítače. To může nastat například v případě, kdy je soubor používán a nemohl být smazán nebo přesunut.

Poslední nastavení slouží ke zpracování infikovaných archivů:

Přednastavena je možnost “Zkusit odstranit pouze zabalený soubor z archivu; pokud selže, neprovádět žádnou akci”.

Jestliže nemůže avast! smazat infikovaný soubor, můžete ho nastavit tak, aby odstranil nadřazený archiv.

avast! také může vždy odstranit celý archiv.

Akce