Rezidentní štíty

Rezidentní štíty jsou nejdůležitější částí programu, protože pracují nepřetržitě, a chrání tak Váš počítač proti infekci. Hlídají veškerou aktivitu na počítači, kontrolují všechny programy a soubory v reálném čase, tzn. v okamžiku spouštění programů nebo otevírání či zavírání souborů.

Normálně se rezidentní štíty spustí automaticky při startu počítače. Fungující rezidentní ochrana je prezentována oranžovou ikonou v systémové liště. Kdykoliv můžete nějaký štít vypnout, ale nedoporučujeme Vám to z důvodu snížení úrovně ochrany. Pokud je některý ze štítů vypnutý, obdržíte při otevření uživatelského rozhraní varovnou zprávu informující Vás o neúplné ochraně (jestliže je vypnutý jeden nebo více štítů), nebo žádné ochraně (při vypnutí všech štítů).

avast! antivirus 6.0 obsahuje následující štíty:

  • Štít souborového systému – Kontroluje programy ve chvíli, kdy jsou spouštěny, a ostatní soubory při otevírání a zavírání. Pokud jsou detekovány infikované soubory, štít souborového systému je zablokuje a zabrání jejich otevření nebo spuštění.
  • Mailový štít – Kontroluje příchozí a odchozí emailové zprávy a zastaví všechny, které by mohly obsahovat virovou infekci.
  • Webový štít – Chrání Váš počítač před viry šířící se po Internetu (prohlížení webových stránek, stahování souborů atd.). Detekuje a blokuje známé nebo potencionální hrozby z webových stránek, např. hacknuté webové stránky infikované škodlivými skripty. Pokud je detekován virus při stahování souboru z Internetu, stahování je přerušeno – aby se předešlo možné infekci.
  • P2P štít – kontroluje soubory stahované pomocí běžných peer-to-peer programů (na sdílení souborů).
  • IM štít – kontroluje soubory stahované chatovacími nebo IM programy.
  • Síťový štít – kontroluje veškerou síťovou aktivitu a blokuje hrozby detekované v síti. Také (na základě avast! databáze infikovaných URL) blokuje přístup ke známým škodlivým webovým stránkám.
  • Skriptový štít – detekuje škodlivé skripty a zabraňuje jejich spuštění. Neblokuje pouze škodlivé skripty webových stránek, ale také skripty pocházející z jiných zdrojů, jako jsou webové stránky uložené na místní disk nebo do dočasné paměti webového prohlížeče.
    Na rozdíl od Webového štítu je Skriptový štít schopen detekovat a blokovat škodlivé skripty i na šifrovaných (HTTPS) připojeních.
  • Behaviorální štít – hlídá všechnu aktivitu na Vašem počítači a detekuje a blokuje jakoukoliv neobvyklou aktivitu, která by mohla naznačovat přítomnost malware. K nepřetržitému hlídání vstupních bodů Vašeho počítače používá speciální senzory, schopné identifikovat cokoliv podezřelého.

Přehled