Pokročilé nastavení Behaviorálního štítu

Hlavní nastavení

Zde můžete určit, jaké typy podezřelého chování mají být monitorovány a jaká akce má být při zjištění takové události provedena. Výchozí nastavení je “Rozhodnout automaticky”, což znamená, že se avast! na základě různých kritérií sám rozhodne, zda akci povolí, nebo zablokuje. Můžete ale přimo určit, že se má každá sledovaná událost automaticky “blokovat”, “povolit”, anebo se má avast! pro každou takovu událost “zeptat” uživatele.

Důvěryhodné procesy

Na této stránce můžete zadat procesy (programy, soubory), kterým důvěřujete – a jejichž akce tedy nikdy nebudou blokovány. avast! může považovat chování některých programů za podezřelé, ale když tyto programy označíte jako důvěryhodné, jejich akce budou automaticky povoleny.

Chcete-li přidat důvěryhodný proces, stiskněte tlačítko “najít”, zvolte požadovaný soubor a stiskněte “Vložit”. Pro smazání existujícího důvěryhodného procesu ze seznamu použijte příslušné tlačítko “smazat”.

Pokročilé nastavení