Základní nastavení

Tato stránka obsahuje nastavení vzhledu programu avast!; můžete zde také zvolit, zda se budou v uživatelském rozhraní zobrazovat speciální testy.

Zobrazení

  • Zobrazovat ikonu v systémové liště – oranžová ikona programu avast! bude zobrazena v systémové liště (vedle hodin). Tato ikona zobrazuje stav programu; normálně by měla potvrzovat, že avast! běží správně a všechny rezidentní štíty jsou aktivní, pokud je ale zašedlá nebo je přeškrtnuta linkou, potom jeden nebo více štítů aktivní nejsou.
  • Animovat ikonu při testování – kdykoliv je něco testováno (např. email je odeslán/obdržen, soubor na Vašem počítači je otevřen nebo je stažena webová stránka) rezidentní ikona se bude otáčet a ukazovat tak, že právě probíhá testování.
  • Použít speciální grafické efekty – mírně změní vzhled některých částí uživatelského rozhraní.

Speciální testy

Vedle testu počítače v reálném čase a možnosti spouštět test manuálně Vám avast! také nabízí možnost spouštět test z místní nabídky, nebo ho spouštět automaticky vždy při aktivaci šetřiče obrazovky.

Pokud je zaškrtlé políčko „Zobrazit speciální testy v uživatelském rozhraní“, budou testy přidány do seznamu přednastavených testů na stránce Testovat počítač. To Vám umožní přístup k nastavení těchto testů.

Chování

  • Po skončení testu automaticky zobrazit stránku s výsledky

Je-li zaškrtnuta tato volba, po doběhnutí každého testu se automaticky otevře okno s jeho výsledky.

Základní nastavení