Varování

avast! je schopen zasílat varování o tom, že byl nalezen virus. Tato možnost je užitečná zejména pro správce sítí, kteří tak budou včas informováni o výskytu viru na kterémkoliv ze spravovaných počítačů, aby mohli včas zasáhnout.

Hlášení lze zasílat následujícími způsoby:

  • Email (SMTP) – Hlášení bude odesláno jako e-mail s použitím SMTP protokolu. Nejprve je nutné zadat potřebné údaje – viz. níže.
  • Email (MAPI) – Hlášení bude odesláno jako e-mail s s použitím MAPI protokolu. Nejprve je nutné zadat jméno MAPI profilu a heslo – viz. níže.
  • Tiskárny – Varování bude posláno na určenou tiskárnu.
  • Síťová zpráva (WinPopup) – Varování bude zasláno jako zpráva v síti; nejprve je nutné vložit IP adresu nebo jméno sítě příjemce zprávy.

Nastavení SMTP

Zde je potřeba vložit detaily o SMTP serveru:

  • Adresa serveru – adresa odchozícho emailového serveru – např. smtp.firma.cz nebo 192.168.1.1
  • Port – přednastavená hodnota je 25
  • Od adresy – adresa odesílatele

Pokud při přihlašování vyžaduje SMTP server autentifikaci, musíte také zaškrtnout položku “SMTP server vyžaduje autentifikaci” a vložit uživatelské jméno a heslo.

Nastavení MAPI

Vepište název MAPI profilu, který se má použít pro odeslání varování, a příslušné heslo.

Varování