Stavový panel

Barevná část okna Vám ukazuje současný stav úrovně ochrany počítače. Pokud všechny štíty rezidentní ochrany běží a máte poslední verzi virové databáze a programu, stavový panel má zelenou barvu a stav je zobrazen jako “Chráněn”.

V nastavení stavového panelu si můžete vybrat, které části budou hlídány. Nezaškrtlé části rezidentní ochrany nejsou hlídány – takže když je některá vyjmuta ze seznamu, nebude to mít vliv na zobrazení ve stavovém panelu. Pouze zaškrtlé položky můžou ovlivnit stav ochrany.

Stavový panel