Řešení problémů

Tato stránka obsahuje speciální nastavení, která mohou v některých případech pomoci s řešením problémů. Neměňte tato nastavení, pokud si nejste stoprocentně jisti, co děláte. V případě pochybností kontaktujte nejprve AVAST Software.

  • Zapnout hledání rootkitů při startu systému – Za běžných okolností testuje avast! přítomnost rootkitů v počítači při každém startu operačního systému. Odškrtnutím této volby toto testování vypnete.
  • Při testu po restartu počítače používat přímý přístup na disk – Při testování po restartu počítače (tzv. boot-time scan) používá avast! zvláštní přístup k souborům, který umožňuje detekovat i viry, které svou přítomnost skrývají.
  • Nekontrolovat digitální podpisy infikovaných souborů – Aby se minimalizovalo množství vážných falešných poplachů, kontroluje avast!, zda je potenciálně infikovaný soubor digitálně podepsán důvěryhodnou autoritou (např. společností Microsoft). Přítomnost platného digitálního podpisu výrazně snižuje šanci, že je takový soubor skutečně infikován – avast! jej tedy bude ignorovat i přes to, že v něm nalezne (falešnou) infekci. Zašktnutím této volby dodatečnou kontrolu vypnete – avast! bude hlásit veškeré nalezené podezřelé soubory včetně digitálně podepsaných.
  • Zapnout sebeobranné mechanismy programu avast! – Některé viry dokáží vyřadit antivirový systém z provozu ukončením jeho procesů, smazáním jeho kritických souborů či jejich modifikací. avast! obsahuje ochranu, která tomu zamezuje blokováním zmíněných operací. Chcete-li tento mechanismus vypnout, odškrtněte tuto možnost.
  • Spouštět služby programu avast! až po ostatních systémových službách – Za normálních okolností se služby programu avast! spouští velmi brzy v průběhu startu operačního systému. Ve vzácných případech toto může vést k problémům se startem jiných systémových služeb, což se může projevovat např. dočasným “zamrznutím” systému krátce po startu. Aktivací této volby zpozdíte spouštění programu avast! – jeho služby se budou spouštět až po běžných službách operačního systému.

Přesměrování nastavení

Zde můžete určit, jaké porty budou použity pro emailovou a webovou komunikaci, pokud nejsou použity běžné porty. Jestliže používáte pro komunikaci s Internetem proxy server a tuto komunikaci chcete mít chráněnu, musíte sem vložit port užívaný při komunikaci s proxy serverem. Vložit můžete pouze porty pro HTTP přenos, ne pro ICQ, DC++ atd. Pro email platí porty čtyř základních emailových protokolů. Pokud používáte odlišné, měli byste je také vložit. Více portů oddělte čárkou.

  • Ignorované adresy – zde můžete vložit adresy serverů nebo porty, které chcete z testu vyjmout
  • Ignorovat místní komunikaci – pokud je zaškrtnuto, tak avast! nebude testovat komunikaci mezi aplikacemi běžícími na Vašem počítači. Vypnutím položky necháte avast! testovat místní komunikaci, což může mít za následek mírné snížení rychlosti počítače.

Řešení problémů