Heslo

Na této stránce můžete zadat heslo, které bude použito ke spuštění programu avast! nebo pro přístup k různým jeho částem.

Heslo zadáte zaškrtnutím položky “Chránit avast! heslem” a vložením hesla do příslušných polí.

Potom si můžete vybrat, jaké části programu budou heslem chráněny:

  • Přístup do programu – pro otevření programu bude potřeba heslo
  • Nastavení programu – přístup k nastavení z pravého horního rohu uživatelského rozhraní
  • Nastavení rezidentních štítů – zahrnuje možnost zapínat nebo vypínat štíty rezidentní ochrany
  • Ovládání rezidentních štítů – přístup k nastavení štítů rezidentní ochrany
  • Ovládání testu – ovládací prvky používané ke spuštění, pozastavení, obnovení nebo ukončení testu.
  • Ovládání aktualizace – ovládání používané pro aktualizaci programu, testovacího jádra a virové databáze
  • Ovládání virové truhly – ovládací prvky používané k práci se soubory v truhle.

Heslo