Podrobnosti

Na této stránce můžete měnit způsob provádění aktualizací.

Možnosti aktualizace.

  • Zobrazit dotaz, je-li potřeba restartovat – některé aktualizace vyžadují restart systému. Pokud zaškrtnete toto pole, tak restart nebude prováděn automaticky. Budete dotázáni, zda chcete restart provést hned, nebo později.
  • Po automatické aktualizaci zobrazit upozornění – pokud zaškrtnete tuto volbu, bude se vedle systémového času objevovat krátká zpráva o automatické aktualizaci.
  • Zobrazit upozornění, pokud se vyskytla chyba – jestliže se chyba vyskytne, tak o tom bude zobrazena zpráva vedle systémového času.

Interval automatické aktualizace

Zde můžete zadat četnost automatických aktualizací, tzn. jak často bude avast! kontrolovat, zda je aktualizace dostupná.

Podrobnosti