Nastavení proxy

Nastavení na této stránce je důležité, když se avast! připojuje k internetu, například když provádí aktualizace.

Jestliže máte přímé připojení k internetu (t.j. ne přes proxy), zvolte “Přímé připojení” (bez proxy). Poznámka: vytáčená připojení nepoužívají proxy.

Pokud si nejste jisti, zda používáte proxy server, nebo jaký proxy server používáte, zvolte “Autodetekce”, popřípadě se zeptejte svého webového poskytovatele nebo síťového administrátora.

Jestliže se k internetu připojujete přes proxy server a znáte jeho nastavení, zvolte “Určit proxy server” a vložte tyto informace do daných políček:

  • Typ – HTTP nebo SOCK4
  • Adresa – Vložte adresu Vašeho proxy serveru
  • Port – Vložte port, který Váš proxy server používá
  • Typ ověření – Určete, zda bude proxy server vyžadovat ověření, a pokud ano, jakého typu
  • Uživatelské jméno a heslo – musí se vyplnit, pokud je požadováno ověření

Nakonec klikněte na “Test spojení” pro vyzkoušení internetového připojení a správné funkce právě zvoleného nastavení.

Nastavení proxy