Záznamy firewallu

Na této stránce můžete nahlížet do záznamů firewallu spojených s “připojením” a “aktivitou”.

Vyberete-li “připojení”, zobrazí se seznam připojení, které byly zablokovány na základě nastavení firewallu a pravidel pro aplikace.

Vyberete-li “activita”, budou zobrazeny ostatní akce, které firewall provedl – například automatické vytvoření nových pravidel (ať už povolujících, nebo blokujících danou aplikaci) na základě nastavení “Rozhodnout automaticky” nebo “Zeptat se”. Nově vytvořená pravidla budou použita, kdykoli se daná aplikace pokusi otevřít nové připojení. Kdykoli je vytvořeno nové pravidlo, je přidáno do seznamu “Pravidel pro aplikace”, a je tedy možné ho v případě potřeba na příslušné stránce upravit.

Záznamy firewallu