Pravidla pro aplikace

Na této stránce můžete nastavit pravidla komunikace pro konkrétní aplikace. Firewall se bude těmito pravidly řídit, kdykoli se daná aplikace pokusí o spojení s Internetem nebo jinou sítí.

Základní pravidla pro aplikace z ověřených zdrojů se automaticky vytvoří při prvním startu aplikace. Chcete-li přidat aplikaci do existující skupiny, klikněte na “Nové pravidlo pro aplikaci”, vyberte skupinu a pak najděte odpovídající aplikaci. Kliknutím na jméno skupiny tuto skupinu vyberete – a pak můžete nastavit úroveň jejího přístupu pomocí následující oranžové škály. Pomocí tlačítka “Nová skupina” můžete také vytvořit novou skupinu a nová pravidla pak přidávat do ní. Skupiny pojmenováváte při jejich vytváření, ale je možné je později přejmenovávat pomocí místní nabídky. Chcete-li aplikaci přesunout do jiné skupiny, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte “Přesunout”.

K dispozici je pět úrovní přistupu:

  • Přátelé odchozí
  • Přátelé příchozí/odchozí
  • Internet odchozí
  • Přátelé příchozí a Internet odchozí
  • Všechna připojení

“Přátelé odchozí” je nejbezpečnější nastavení, protože nejsou povolena žádná příchozí připojení a odchozí připojení jsou povolena pouze do sítí definovaných na stránce Přátelé v pokročilém nastavení.

Připojení do Internetu automaticky zahrnuje také připojení do sítí Přátel. Například “Internet odchozí” tedy zahrnuje i “Přátelé odchozí”. Je-li zvoleno “Přátelé příchozí a Internet odchozí”, jsou povolena odchozí připojení do Internetu a dále odchozí i příchozí připojení do sítí Přátel. Je-li zvoleno “Všechna připojení”, budou povolena veškerá připojení, jak příchozí tak odchozí.

Dále můžete určit, jak nakládat s připojeními na vyšší úrovni – je-li například zjišteno příchozí připojení z Internetu, ale úroveň přístupu je nastavena na “Internet odchozí”:

“Blokovat” znamená, že taková připojení nebudou nikdy povolena.

“Automaticky rozhodnout” znamená, že za normálních okolností bude připojení povoleno, ale podezřelá připojení budou automaticky blokována. Rozhodnutí je částečně založeno na rozsáhlé databázi bezpečných aplikací, která je udržována programem avast!.

Je-li zvoleno “Zeptat se”, zobrazí se zpráva s dotazem, zda dané připojení má být povoleno či blokováno.

Pravidla pro aplikace