Síťové profily

Pokud byl nějaké síti přiřazen profil, tato síť a příslušný profil budou zobrazeny v seznamu na této stránce.

Je-li za normálních okolností detekována nová síť, budete dotázáni na přiřazení síťového profilu. Pokud však zaškrtnete volbu “Automaticky přepínat profily”, profile se přepne automaticky, pokud nově detekovaná síť odpovídá jedné ze známých sítí v tabulce.

Síťové profily