Řízení procesů

Zde můžete určit, které programy mohou, a které naopak nesmějí, spouštět jiné aplikace s přístupem na Internet nebo s možností připojení k jiným počítačům v síti. To je užitečné, neboť to může zabránit tomu, aby příchozí připojení spustilo jinou aplikaci, která pak může být použita k neautorizovaným akcím. To je trik často používaný hackery pro sběr osobních nebo citlivých informací bez vědomí uživatele.

Pokud není program uveden ani v jedné kategorii, avast! se rozhodne automaticky na základě různých kontrol (např. zda program, který se pokouší o spuštění další aplikace, je mu známý a zda je toto jeho obvyklé chování).

Řízení procesů