Přátelé

Na této stránce můžete zadat sítě, které považujete za bezpečné. Tento seznam se použije tam, kde je úroveň zabezpečení na stránce pravidel pro aplikace omezena na sítě Přátel.

Na stránce pravidel pro aplikace můžete zvolit následující úrovně zabezpečení:

  • Přátelé odchozí
  • Přátelé příchozí/odchozí
  • Internet odchozí
  • Přátelé příchozí a Internet odchozí
  • Všechna připojení

“Přátelé odchozí” je nejbezpečnější nastavení, protože nejsou povolena žádná příchozí připojení a odchozí připojení jsou povolena pouze do sítí definovaných na stránce Přátelé v pokročilém nastavení.

Připojení do Internetu automaticky zahrnuje také připojení do sítí Přátel. Například “Internet odchozí” tedy zahrnuje i “Přátelé odchozí”. Je-li zvoleno “Přátelé příchozí a Internet odchozí”, jsou povolena odchozí připojení do Internetu a dále odchozí i příchozí připojení do sítí Přátel. Je-li zvoleno “Všechna připojení”, budou povolena veškerá připojení, jak příchozí tak odchozí.

Přátelé