Politiky firewallu

Na této stránce můžete upravit, jakou akci má firewall provést v módu “Pracoviště / Oblast středního rizika”, pokud pro danou aplikaci neexistuje žádné pravidlo na stránce “Pravidla pro aplikace”. Výchozí nastavení je “Rozhodnout automaticky”; v tom případě bude aplikace povolena, pokud pochází od důvěryhodného vydavatele. V opačném případě budou použita různá kritéria pro rozhodnutí, zda je bezpečné povolit připojení.

Výchozí akce může být změněna na “Povolit”, “Blokovat” nebo “Zeptat se”. Nejméně bezpečnou volbou je “Povolit”, neboť to znamená, že všechna připojení budou povolena bez ohledu na možné riziko. Tato volba má stejný efekt jako přepnutí na profil “Doma / Oblast nízkého rizika”.

Nejbezpečnější volbou je “Blokovat”, neboť to znamená, že nebudou povolena žádná jiná připojení než ta, která jsou povolena na stránce Pravidla pro aplikace. Na druhou stranu, toto nastavení může mít za následek také blokování některých legitimních připojení.

Pokud zvolíte “Zeptat se”, zobrazí se dotaz pokaždé, když se nějaká aplikace pokusí připojit na Váš počítač – a bude na Vás, zda připojení povolíte či zakážete.

Doporučená akce je výchozí “Automaticky rozhodnout”, neboť tak budou zablokována podezřelá připojení, aniž by se Vás firewall stále ptal, jak s daným připojením naložit.

Nastavení

Zde můžete zapnout zobrazování upozornění vždy, když je v módu “Automaticky rozhodnout” vytvořeno nové pravidlo “povolit” či “zablokovat”.

Můžete také zapnout režim Sdílení připojení k Internetu (ICS) – ten by měl být aktivován, pouze je-li zároveň také aktivní Windows ICS mód. Váš počítač pak bude pracovat jako brána mezi Internetem a jinými počítači (s jejich vlastním bezpečnostním nastavením), takže některé porty, které by normálně byly zavřené, budou muset zůstat otevřeny. Výsledkem tedy je mírně horší zabezpečení, je-li tento mód aktivní.

Rychlé kontrolní součty – kontrolní součty (hashe) se používají na identifikaci aplikací, které jsou uvedeny na stránce Pravidla pro aplikace. Pokud vypočtený kontrolní součet nesouhlasí s tím, který je pro danou aplikaci uložen, bude se tato aplikace chápat jako nová. Jelikož výpočet plného kontrolního součtu je poměrně náročná operace, jsou ve výchozím nastavení použity “rychlé” kontrolní součty – jejich použití je sice o něco méně bezpečné, ale výrazně rychlejší.

Politiky