Nastavení firewallu

Na této stránce můžete měnit nastavení firewallu pro omezení připojení v závislosti na prostředí, ve kterém počítač používáte.

Máte na výběr ze tří úrovní zabezpečení:

  • Doma/oblast s nízkým rizikem – vhodné, pokud používáte počítač jako součást domácí/soukromé sítě. V tomto případě firewall povolí veškerou komunikaci v síti.
  • Pracoviště/oblast se středním rizikem – vhodné, pokud je počítač připojen k širší síti včetně přímého připojení k Internetu. Toto je výchozí nastavení, firewall povolí příchozí a odchozí komunikaci pouze na základě “Pravidel pro aplikace”. Pokud nebylo vytvořeno žádné pravidlo, avast! se Vás zeptá, zda má být povolena komunikace pro každou jednotlivou aplikaci.
  • Veřejné místo/oblast s vysokým rizikem – vhodné, pokud je počítač připojen k veřejné síti a jestliže se chcete ujistit, že máte maximální možnou úroveň zabezpečení. Toto je nejbezpečnější volba, žádná příchozí komunikace nebude povolena, což Váš počítač učiní úplně neviditelným vůči ostatním.

Úroveň zabezpečení můžete měnit buď kliknutím na požadovanou oblast ochrany, nebo kliknutím na oranžového jezdce a jeho přesunutím na levou či pravou stranu.

Na této stránce můžete také vypnout firewall. Kliknutím na tlačítko “Zastavit” a vybráním požadované položky ho můžete vypnout buď úplně, nebo na vybranou dobu. Znovu ho zapnete kliknutím na tlačítko “Spustit”.

Ukázat statistiku historie

V grafu na spodní straně je zobrazeno množství příchozích a odchozích dat v reálném čase. Více informací zobrazíte kliknutím na “Ukázat statistiku historie”. V obrazovce statistiky můžete zobrazit data pro firewall, antispamový filtr nebo jakýkoliv štít rezidentní ochrany za zvolené období. Škálu jakékoliv součásti grafu změníte kliknutím na vertikální linku a posunutím linky doprava. Pro návrat k předchozímu náhledu klikněte na “Ukázat vše”.

Nastavení