Hlavní nastavení

Na této stránce je možné nastavit citlivost testu a určit další automaticky prováděné akce:

  • Označit předmět spamových zpráv – zde můžete určit, jaká poznámka bude vložena do předmětu zpráv detekovaných programem avast! jako spam. Pokud je políčko zaškrtnuté, tak bude do předmětu vložena poznámka “***SPAM***”. Jestliže chcete poznámku změnit, klikněte na “Pokročilé nastavení” a vložte požadovaný text do daného pole.
  • Automaticky přidat příjemce odchozích zpráv do povolených adres – přednastaveno je přidávání příjemců odeslaných zpráv do povolených adres, takže další odpovědi nemohou být prohlášeny za spam. Toto nastavení je vždy přednastaveno jako zapnuté.
  • Stahovat nová pravidla? – zde můžete určit, jak často má avast! stahovat aktualizace nových pravidel, která se používají k identifikaci spamu. Ačkoliv výchozí hodnota je 5 minut, neznamená to, že každých 5 minut nalezne aktualizaci. Ta je méně častá, ale můžete se tak ujistit, že budete mít vždy nejnovější pravidla pro identifikaci spamu.
  • Zapnout LiveFeed – pokud je zaškrtnuto, prohlédne avast! před provedením heuristických a dalších kontrol globální online databázi všech spamových zpráv. Většina spamových zpráv se detekuje tímto způsobem, proto doporučujeme mít tuto položku zaškrtnutou. Množství takto přenesených dat je velmi malé, jestliže ale chcete minimalizovat množství přenášených dat, můžete ji vypnout – bude to ovšem mít za následek nižší schopnost detekce spamu.

Pokud používáte emailového klienta MS Outlook, můžete také určit jméno složky, do které bude spamová zpráva přesunuta poté, co byla označena za spam. Tato složka bude v případě potřeby automaticky vytvořena a bude přidána do složkové struktury programu Outlook.

Hlavní nastavení