Report

Na této stránce můžete určit, zda se má při spuštění virtualizovné aplikace vytvořit report. Je možné zadat typ reportu (prostý text nebo XML) a dobu, po kterou bude soubor uchováván.

Report obsahuje základní informace o aplikaci, která byla spuštěna virtualizovaně – datum a čas spuštění a některé podrobnosti o akcích, které byly provedeny během virtualizace.

Report je uložen ve složce C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVAST Software\Avast\report (Windows 2000 a Windows XP), nebo ve složce C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\report (Windows Vista, Windows 7).

Report