Přístup k Internetu

Zde můžete určit, které (pokud vůbec nějaké) virtualizované aplikace budou moci přistupovat na Internet.

Je možné přístup na Internet “Povolit všem”, nebo naopak “Zakázat všem”, anebo vyjmenovat ty aplikace, které budou mít přístup na Internet povolen; všechny ostatní ho budou mít automaticky blokován. Můžete povolit přístup na Internet všem webovým prohlížečům, případně za pomoci tlačítka “najít” zadat do pole “Další aplikace” dodatečné aplikace s právem přístupu na Internet.

Přístup k Internetu