Parametry virtualizace

  • Zaškrtnutím volby “Automaticky detekovat výchozí umístění pro ukládané či stahované soubory a ukládat soubory na tato místa mimo sandbox” zajistíte, že soubory, které uložíte nebo stáhnete při práci v sandboxu, budou uloženy mimo sandbox. Jinými slovy akce ukládání či stahování souborů nebude virtualizována a vytvořené soubory budou viditelné i mimo sandbox. Tato volba je ve výchozím stavu zapnuta; pokud ji vypnete, pak veškeré soubory, které uložíte nebo stáhnete ve virtualizovaném procesu, ve skutečnosti nebudou nikam uloženy.
  • Můžete zapnout zobrazování červených okrajů kolem oken aplikací, které běží uvnitř sandboxu. Tak snadno rozlišíte, která aplikace běží v sandboxu a která mimo něj.
  • Volitelně můžete také zapnout zobrazování speciálních značek v titulcích oken aplikací, které běží uvnitř sandboxu.
  • Zaškrtnutím pole “Začlenit do místní nabídky pro…” na této stránce přidáte virtualizační volby do místní nabídky. Je možné takto ovlivnit místní nabídku pro všechny uživatele, anebo pouze pro uživatele s administrátorským oprávněním. Pak je možné spouštět aplikace v sandboxu jednoduše kliknutím pravým tlačítkem na příslušnou aplikaci a volbou “Spustit v sandboxu”.

V dolní části stránky jsou další nastavení speciálně pro webové prohlížeče.

Kdykoli je v sandboxu spuštěna nějaká aplikace, avast! vytvoří speciální úložiště, kam jsou ukládány virtualizované soubory a složky. Za normálních okolností je toto úložiště smazáno, jakmile virtualizovaná aplikace skončí. Pokud zaškrtnete pole “Ukládat soubory do speciálního úložiště sandboxu…”, bude pro webové prohlížeče vytvořeno úložiště samostatné, jehož obsah nebude automaticky mazán při zavření prohlížeče. To znamená, že při příštím spuštění prohlížeče se použije úložiště z předchozí seance, což zlepší a urychlí práci s prohlížečem.

Můžete zde také zvolit, které vlastnosti webového prohlížeče nemají být virtualizovány při spuštění prohlížeče v sandboxu – např. záložky, historie, soubory cookie. To znamená, že příslušné změny nebudou virtualizovány a projeví se i v dalších (současných i budoucích) seancích prohlížeče – jak v sandboxu, tak i mimo něj.

Parametry virtualizace