AutoSandbox

avast! AutoSandbox je speciální bezpečnostní opatření, které umožňuje spouštět potenciálně podezřelé aplikace v izolovaném prostředí.

Výchozí nastavení je následující: pokud avast! zjistí, že se spouští aplikace, která je nějakým způsobem podezřelá, nabídne Vám možnost spustit tuto aplikaci v sandboxu. Pokud tak učiníte, bude aplikace v sandboxu plně izolovaná a nebude moci nijak poškodit Váš systém.

Takto můžete vyzkoušet podezřelou aplikaci, aniž byste se tím vystavovali riziku infekce nebo napadení.

Aplikace bežící v sandboxu je označená speciálním červeným okrajem okna.

V nastavení AutoSandboxu můžete určit, že podezřelé aplikace mají být spouštěny v sandboxu automaticky, bez dalších dotazů. Můžete také AutoSandbox zcela vypnout, případně zadat soubory, které mají být vždy spouštěny obvyklým způsobem, tj. mimo sandbox.

Nastavení AutoSandboxu naleznete v pokročilém nastavení Štítu souborového systému.

V produktech avast! Pro Antivirus a avast! Internet Security budou pro AutoSandbox použita i nastavení hlavního sandboxu, například to, zda stažené soubory a nastavení prohlížeče mají být po zavření sandboxu smazány.

Tato speciální nastavení nejsou v produktu avast! Free Antivirus dostupná, po ukončení sandboxu budou všechny stažené soubory smazány automaticky.

Přehled